2024. július 20. szombat
Illés napja

Önellenőrzéssel módosítható az egészségpénztári befizetés 20%-os adórendelkezése

Ha a családi adókedvezmény miatt nem maradt adó az önkéntes pénztári befizetés alapján járó 20%-os kedvezményre, de a házastárssal megosztható lenne a gyerekek után járó jóváírás, az adóbevallási tervezet jóváhagyása után is lehet módosítani a rendelkezést.

Módosítható-e az önkéntes pénztári befizetések 20%-os adórendelkezése, ha az adóbevallási tervezetet jóváhagyták? – kérdezte az Adózóna olvasója. Lepsényi Mária adószakértő válaszából kiderül, hogy nem minden esetben veszik el a visszatérítés lehetősége.

Május 20-ig van lehetősége minden adózónak, hogy elkészítse adóbevallását vagy jóváhagyja a NAV által készített tervezetet. Az önkéntes pénztári befizetések után 20%-os visszatérítésre van lehetőség, de csak a megfizetett adó terhére. Sok munkavállaló kerülhet olyan helyzetbe, hogy bár az év során tetemes összeget fizetett be nyugdíj- vagy egészségpénztári számlájára, mégis elesik a remélt visszatérítéstől vagy a visszatérítés egy részétől, mivel a neki visszajáró összeget nem éri el a fizetendő adója vagy már más kedvezménnyel – például az eltartott gyerekek után járó visszafizetéssel – kihasználta a lehetőséget.

A családi kedvezmény összege 2019-ben:

  • 1 gyerek esetén 66 670 forint a kedvezménykeret, ebből 1 gyerek esetén havonta 10 000 forintot kaphat kézhez.
  • 2 gyerek esetén 133 330 forint (ez 2018-ban 116 670 forint volt) a kedvezmény gyermekenként, ez nettó 20 000 forint gyermekenként (2018-ban 17 500 forint volt), azaz havi 40 000 Ft-tal kap többet, mint azok, akiknek nincs két gyerekük.
  • 3 vagy több gyerek esetén 220 000 forint a kedvezmény, azaz 33 000 forint kedvezmény jár az adóból gyermekenként (ez nettó 99 000 Ft havonta).

Van megoldás

Az Adózóna olvasója által feltett kérdés konkrétan így szólt: "Ha az adóbevallási tervezetet jóváhagyták, akkor annak önellenőrzésével módosítható-e az önkéntes pénztári befizetések 20%-os adórendelkezése? Családi kedvezmény miatt nem maradt adó az önkéntes pénztári befizetés alapján járó 20%-os kedvezményre, de ha megosztotta volna a házastárssal, akkor maradt volna adó ennek érvényesítésére. Lehet ezt önellenőrzéssel orvosolni, vagy az szja-törvény 44/D § (3) pontja pont azt mondja ki, hogy ez semmilyen körülmények között nem módosítható?"

Az Adózóna szakértőjének válasza:

Mivel a másik fél a családi kedvezményt nem érvényesítette, de joga lett volna, így az Art.  54. § (4) alapján nincs akadálya az önellenőrzésnek és így mód van rendelkezni is.

„54. §

[Önellenőrzés]

(1)  Az önadózás, az adóbeszedés útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

(2) Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja.

(3) Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

(4) Az adózó az adómentességet, az adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetve veheti igénybe.”